Publicacions

Memòria Anual 2019


Protocol per la prevenció i atenció a l’assetjament sexual i l’assetjament per raó de sexe en l’àmbit laboral


Pla Estratègic 2019-2020


Pla de voluntariat enXERA´t

Telèfon

930 25 94 22

Adreça

RAMBLA BADAL 121
CP 08028 Barcelona